Cíl studia - vzdělávání je zaměřeno na prohloubení a rozšíření kompetencí absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. 

Organizace studia (akreditace č. j. MSMT -10649/2014-1-291):
Rozsah studia - 250 h (110 h prezenční výuky a 140 h e-learning)


Kontaktní údaje:
Mgr. Blanka Kozáková - garant studia, organizace vzdělávání
mail: blanka.kozakovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 023, mobil 777 136 410.
Jana Zajoncová - organizační informace a komunikace s účastníky
mail: jana.zajoncovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 027, mobil 731 680 806..

3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning). Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Člověk a společnost (dějepis a výchova k občanství).

Lektor kurzu - Mgr. Martin Vonášek

3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning). Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Jazyk a jazykové komunikace (český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk).

Lektorka kurzu - Mgr. Martina Baseggio

6. Digitální zařízení pro výuku (dotyková, měřící sady, 1:1 učebny, BYOD koncept, apod.), (rozsah 10 h prezenčně [stáž]).

Tato vzdělávací část seznámí účastníky jak kvalifikovaně integrovat mobilní dotyková zařízení a jinou didaktickou techniku do života školy. Účastníci se seznámí s výhodami tří nejrozšířenějších mobilních operačních systémů (iOS, Android, Windows) jak z hlediska práce s nimi, tak z hlediska jejich integrace do školy.

Lektoři kurzu - Ing. Petr Drábek, Mgr. Vlastimil Charvát, Mgr. Karel Moric

3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning). Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Matematika a její aplikace.

Lektor kurzu - Mgr. Tomáš Kopec

3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning).
Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Informatika a informační a komunikační technologie.

Lektoři kurzu - Ing. Lenka Satková, Mgr. Pavel Martínek

3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning).

Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Člověk a příroda (zeměpis, chemie, fyzika, biologie a přírodopis).

Lektoři kurzu - Mgr. Radovan Jansa, Mgr. Martina Veřmiřovská

5. Školní počítačová síť (od výstavby po efektivní nasazení cloudových řešení), (rozsah 5 h prezenčně [stáž], 35 h e-learning).

Lektoři kurzu - Mgr. Pavel Král, Mgr. Karel Moric

Anotace kurzu

Jak získat pro školu a podporu ICT finanční prostředky z dotací, to je základní informace z tohoto modulu. Dále si ukážeme možná úskalí a cesty, jak se jim vyhnout.

Garantem kurzu je Mgr. Blanka Kozáková