Cíl studia - vzdělávání je zaměřeno na prohloubení a rozšíření kompetencí absolventa k metodickému vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu a vedoucích pracovníků školy v oblasti kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. 

Organizace studia (akreditace č. j. MSMT -10649/2014-1-291):
Rozsah studia - 250 h (110 h prezenční výuky a 140 h e-learning)


Kontaktní údaje:
Mgr. Blanka Kozáková - garant studia, organizace vzdělávání
mail: blanka.kozakovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 023, mobil 777 136 410.
Jana Zajoncová - organizační informace a komunikace s účastníky
mail: jana.zajoncovazavináčkvic.cz, tel. 595 538 027, mobil 731 680 806..