Anotace kurzu

Vzdělávací program je určen pro začátečníky a pro ty zájemce, kteří interaktivní tabuli na pracovišti nevlastní a chtěli by si ověřit nové možnosti moderní výuky s využitím ICT. Práce s interaktivní tabulí je zaměřena na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V kurzu je zdůrazněna individualizace výuky, kterou těmito prostředky může učitel ve výuce zajistit.