Kurz rozšiřuje technické dovednosti učitele, věnuje se funkčnímu propojení textu, mluveného slova a obrazu ve vyučovací hodině a začlenění ICT do výuky z hlediska didaktiky. Při práci jsou využity např. digitální fotografie přinesené účastníky. Blended learningový kurz nabízí také podpůrné materiály pro zpracování a organizování velkého množství digitálních fotografií školy.

Na tomto semináři získáte základní přehled o sociálních sítích (např. Facebook) vhodných pro využití ve vzdělávacím procesu. Vyzkoušíte si tvorbu jednoduchého projektu v prostředí sociální sítě. Po absolvování budete mít solidní přehled o nejpoužívanějších sociálních sítích obecně, seznámíte se se sociálními sítěmi využitelnými přímo ve vzdělávání. Také si vyzkoušíte práci v prostředí konkrétní sociální sítě a budete detailně obeznámeni s možnými riziky při jejich použití (bezpečnost žáků na internetu, ochrana osobních údajů apod.).

V posledních letech jsme si ověřili, že při vzdělávání mají výuková videa svou důležitou roli. Od upoutání pozornosti, přes objasnění nebo znázornění určitých jevů, pokusů, simulací, až po shrnující výukové materiály, které slouží k zopakování informace a jejímu zakotvení v probíraném tematickém celku. Navíc, v trendu dnešní doby, můžeme tato poutavá vizuální díla pouštět na tabletu a projekci.

Jak si taková krátká videa připravit? Máme hned několik možností. Vzít pevně do ruky (nebo na stativ) videokameru či tablet a něco reálně zaznamenat. Je ale také možnost shromáždit zajímavé fotografie, obrázky, informace, zvukové ukázky a spojit je do jednoho celku v krátkém příběhu a výstup exportovat ve formátu MP4.

A přitom není třeba se speciálně připravovat, stačí jen efektivně využít nové možnosti Microsoft PowerPoint 2013. Vlastní přípravu si vyzkoušíme ve workshopu. Z něj si každý z účastníků odnese připravené výukové video (pokud chce pracovat s vlastními fotografiemi, prosím připravit si a přinést je sebou na flash disku) v MP4 formátu.