V posledních letech se výrazně zvýšila penetrace digitálních kamer i dalších zařízení pro tvorbu videa ve školách i mezi dětmi v domácnostech. Nabízený kurz na tuto skutečnost reaguje a jeho cílem je prostřednictvím vyškolených učitelů zvýšit úroveň dovednosti dětí při práci s multimediální technikou (MMT)

Co je obsahem: Užití MMT při přípravě a realizaci výuky – práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce s programy pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy.

Co s sebou: dobrou náladu a chuť ke kreativní práci.

Co si odnesu: znalosti a dovednosti, inspiraci pro další práci s žáky.

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova, další vzdělávací oblasti (jako téma pro multimediální projekt).

Forma: přednáška kombinovaná s pracovní dílnou.

Garantem kurzu je Mgr. Jiří Štěpán

Účastník kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa – Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy -  leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word. Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu Windows Movie Maker a PowerPoint – tvorba fotoalba.
V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML.

Garantem kurzu je Mgr. Kristina Musilová.

V posledních letech jsme si ověřili, že při vzdělávání mají výuková videa svou důležitou roli. Od upoutání pozornosti, přes objasnění nebo znázornění určitých jevů, pokusů, simulací, až po shrnující výukové materiály, které slouží k zopakování informace a jejímu zakotvení v probíraném tematickém celku. Navíc, v trendu dnešní doby, můžeme tato poutavá vizuální díla pouštět na tabletu a projekci.

Jak si taková krátká videa připravit? Máme hned několik možností. Vzít pevně do ruky (nebo na stativ) videokameru či tablet a něco reálně zaznamenat. Je ale také možnost shromáždit zajímavé fotografie, obrázky, informace, zvukové ukázky a spojit je do jednoho celku v krátkém příběhu a výstup exportovat ve formátu MP4.

A přitom není třeba se speciálně připravovat, stačí jen efektivně využít nové možnosti Microsoft PowerPoint 2013. Vlastní přípravu si vyzkoušíme ve workshopu. Z něj si každý z účastníků odnese připravené výukové video (pokud chce pracovat s vlastními fotografiemi, prosím připravit si a přinést je sebou na flash disku) v MP4 formátu.

Účastník kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa – Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy -  leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word. Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu Windows Movie Maker a PowerPoint – tvorba fotoalba.
V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML.

Garantem kurzu je Mgr. Kristina Musilová.

Kurz rozšiřuje technické dovednosti učitele, věnuje se funkčnímu propojení textu, mluveného slova a obrazu ve vyučovací hodině a začlenění ICT do výuky z hlediska didaktiky. Při práci jsou využity např. digitální fotografie přinesené účastníky. Blended learningový kurz nabízí také podpůrné materiály pro zpracování a organizování velkého množství digitálních fotografií školy.

V posledních letech se výrazně zvýšila penetrace digitálních kamer i dalších zařízení pro tvorbu videa ve školách i mezi dětmi v domácnostech. Nabízený kurz na tuto skutečnost reaguje a jeho cílem je prostřednictvím vyškolených učitelů zvýšit úroveň dovednosti dětí při práci s multimediální technikou (MMT)

Co je obsahem: Užití MMT při přípravě a realizaci výuky – práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce s programy pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy.

Co s sebou: dobrou náladu a chuť ke kreativní práci.

Co si odnesu: znalosti a dovednosti, inspiraci pro další práci s žáky.

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova, další vzdělávací oblasti (jako téma pro multimediální projekt).

Forma: přednáška kombinovaná s pracovní dílnou.

Garantem kurzu je Mgr. Jiří Štěpán

V posledních letech jsme si ověřili, že při vzdělávání mají výuková videa svou důležitou roli. Od upoutání pozornosti, přes objasnění nebo znázornění určitých jevů, pokusů, simulací, až po shrnující výukové materiály, které slouží k zopakování informace a jejímu zakotvení v probíraném tematickém celku. Navíc, v trendu dnešní doby, můžeme tato poutavá vizuální díla pouštět na tabletu a projekci.

Jak si taková krátká videa připravit? Máme hned několik možností. Vzít pevně do ruky (nebo na stativ) videokameru či tablet a něco reálně zaznamenat. Je ale také možnost shromáždit zajímavé fotografie, obrázky, informace, zvukové ukázky a spojit je do jednoho celku v krátkém příběhu a výstup exportovat ve formátu MP4.

A přitom není třeba se speciálně připravovat, stačí jen efektivně využít nové možnosti Microsoft PowerPoint 2013. Vlastní přípravu si vyzkoušíme ve workshopu. Z něj si každý z účastníků odnese připravené výukové video (pokud chce pracovat s vlastními fotografiemi, prosím připravit si a přinést je sebou na flash disku) v MP4 formátu.

Na tomto semináři získáte základní přehled o sociálních sítích (např. Facebook) vhodných pro využití ve vzdělávacím procesu. Vyzkoušíte si tvorbu jednoduchého projektu v prostředí sociální sítě. Po absolvování budete mít solidní přehled o nejpoužívanějších sociálních sítích obecně, seznámíte se se sociálními sítěmi využitelnými přímo ve vzdělávání. Také si vyzkoušíte práci v prostředí konkrétní sociální sítě a budete detailně obeznámeni s možnými riziky při jejich použití (bezpečnost žáků na internetu, ochrana osobních údajů apod.).