Projekt zaměřený na zvyšování finační a digitální gramotnosti obyvatel malých obcí.

Vzdělávací program v sobě zahrnuje především praktickou práci s počítačem a s vybranými aplikacemi a ukázky využití těchto programů pro každodenní život. Výuka se zaměřuje na získání uživatelských znalostí a dovedností jednotlivých účastníků., popř. řešení konkrétních problémů a situací v životě.

Celý program je zaměřen na podporu využití dotykových zařízení v každodenním životě. Mělo by se jednat o další znalostní zkušenost, protože zastoupení takových zařízení bude mít jednoznačně rostoucí tendenci. Nejde tedy o přechodný trend, ale naopak o směr, kterým bude i vzdělávání systematicky ovlivňováno. Cílem vzdělávacího programu je smysluplné, efektivní a kreativní využití často těch "nejzákladnějších" nástrojů obsažených v těle chytrých zařízení - tvorba videí, zvuku, obrazu a zejména sdílení.

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům potřebné informace o vzdělávání úvodu do podnikání a případně už probíhající podnikatelské činnosti a to tak tak, aby se dokázali orientovat v různých zdrojích na internetu, či v datech z jiných zdrojů. Aby získané informace dokázali identifikovat a aplikovat pro své konkrétní potřeby. Účastníci rozšíří své spektrum odkazů o další zdroje spojené s tématem vzdělávací akce a bude jim poskytnuta zpětná vazba formou internetové poradny prostřednictvím Moodle. Každý účastník tak získá, efektivní nástroj, jak porozumět pojmům ze základů podnikání. Cílem poskytovatele je vybavit uchazeče přehledem kompetencí a informací pro vykonávání podnikatelské činnosti.

Cílem vzdělávacího programu je posílit úroveň finanční gramotnosti účastníků. Seznamuje se základními principy fungování financí – druhy plateb, banky, hospodaření domácností, finanční produkty a další. Neznalost této problematiky způsobuje neuvážené počínání spotřebitele, což může vést k soudnímu příkazu na úřední odebrání majetku. Účastník se prostřednictvím kurzu seznámí a zorientuje v konkrétních situacích, které se týkají problematiky financí