Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu. E-learningovou podporu účastníkům poskytuje v průběhu kurzu lektor a zkušený ICT metodik.

Po absolvování kurzu by měl pedagog získat schopnosti pro tvořivé využívání základních počítačových dovedností a existujících programů k vytvoření vlastních příprav pro smysluplné využití ICT při výuce žáků věkové kategorie do 11 let.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Salamonová

Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí získat základní orientaci ve vzdělávací oblasti ICT a její správné aplikaci ve školních podmínkách na prvním stupni základní školy.

V rámci kurzu se účastníci seznámí zejména se zdroji na internetu a praktickými příklady. Důraz je kladen na vysvětlení základních pojmů, se kterými se pedagogové setkávají v každodenní praxi při výuce a dále na vhodné ověřené metody práce se žáky.