Videozáznamy konferencí. Slouží výlučně pro potřeby KVIC a nejsou určeny k dalšímu šíření.