Pro podporu zaměstnanců v oblasti evidence a správy majetku organizací - témata  věnovaná aktuálním otázkám s FaM vč. příkladů dobré praxe získané formou případových studií z organizací veřejné správy, výstupy z konzultací a často kladených dotazů.