Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK.

Kurz je určen pro pracovníky škol, které v dotazníkovém šetření vyslovily požadavek na toto vzdělávání a je pro jimi určený počet pracovníků.

Materiály pro odborné garanty projektu OKAP a účastníky aktivit ROC.

Program konference:

7:30 h            Registrace, uvítání u ranní kávy

8:30 h            Úvodní slovo ředitele KVIC (PaedDr. Petr Habrnál, KVIC)

8:40 h            Představení projektu OKAP (Mgr. Jan Šindelka, MSK)

9:00 h            Co nabízí OKAP školám (Mgr. Zdeněk Karásek, RPIC-VIP; Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)

10:00 h         Podpora rozvoje gramotností ve školách prostřednictvím hodnocení ČŠI (Mgr. Tomáš Pavlas, ČŠI)

10:30 h         P-KAP pro odborné školství v MSK (Mgr. Ivo Jupa, NUV)

11:00 h         Jak na gramotnosti? Společně! (Mgr. Květa Popjuková, P-KAP)

11:30 h         Gramotnosti.pro život - matematická, čtenářská a digitální gramotnost v praxi škol a související aktivity Strategie digitálního vzdělávání (Mgr. Petr Naske, NUV)

12:00 h         Představení projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO (Ing. Eva Veličková, Ph.D., NIDV)

 

Odpolední workshopy od 13:00 h:

W1     Zážitkový modul facilitace (Ing. Radek Drnovský; Edutica; Ing. Václava Brusová, KVIC)

W2     O gramotnostech prakticky (Mgr. Dana Vicherková, Ph.D., OSU; RNDr. Michal Vavroš, Ph.D., Wichterlovo gymnázium)

W3     Flipped Education západní Evropy v přírodních vědách (Mgr. Patrik Kočí, Gymnázium Nový Jičín)

W4     O spolupráci a sdílení a síť Regionálních oborových center (Ing. Vítězslav Doleží, SUPŠ Opava; Mgr. Jana Mikošková, KVIC)

WI      Individuální konzultace k zapojení škol, pedagogů (Mgr. Blanka Kozáková, KVIC)