Cílem vzdělávacího programu je seznámit vedoucí pracovníky škol a pedagogy s pravidly pro zadávání veřejných zakázek z prostředků finanční podpory OPVK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na postup uvedený v kap. 7.5/B.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novým softwarem E-Mentor. E-Mentor slouží k synchronizovanému záznamu všech obrazových, zvukových a jiných analogových či digitálních vstupů (PC, interaktivní tabule, vizualizér, kamera, mikrofony atd.). Účastníci se seznámí s možností zaznamenat a uložit výklad během výuky, popř. off-line sdílet, mají také možnost prezentaci zpřístupnit i on-line prostřednictvím MIT serveru. Uložený záznam slouží učiteli k autoevaluaci.

Garantem kurzu je Mgr. Jiří Štěpán

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro daný typ tabletu. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít tablet jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení tabletu 1:1 pro žáky.

Vzdělávací program přináší účastníkům možnost začít aktivně využívat tablet a jeho vzdělávací funkce ve výuce. Program je sestaven přímo na míru podmínkám českých škol. Je zaměřen na využití tabletu jako nnástroje učitele a na využití existujícícho výukového obsahu. Část kurzu je také věnována možnostem napojení tabletu na školní infrastrukturu, propojení s cloudovými úložišti a možnosti využití materiálů původně vytvořených pro stolní PC.

Garantem kurzu je Mgr. Martin Vonášek

Cílem vzdělávacího programu je pomoct účastnkům se dobře orientovat ve Windows 8 a sblížit se s novými technologiemi, které tento systém využívá. Účastníci se naučí jednoduše zálohovat soubory pomocí nástroje File History a zvládnou práci s přepracovaným programem Windows Explorer a jeho funkcemi jako je Ribbon bar, vylepšené možnosti kopírování a další. Seznámení se jak sdílet soubory se svými kolegy, či žáky.

Účastníci:

  • se dozvědí základní informace o operačním systému Windows 8
  • v rámci praktických ukázek se naučí systém ovládat a vyzkouší si jeho přednosti - jedná se zejména o práci s okny, hlavním panelem, vyhledávání, organizaci dokumentů a aplikací a využití nového grafického prostředí tzv. Metro style interface, nastavení motivů, používání nejužitečnějších výchozích aplikací,
  • naučí se používat novou technologii IT Cloud pomocí OneDrive

Garanty kurzu jsou Mgr. Zdeněk Matúš, Ing. Lenka Satková a Ing. Dagmar Vítková.

Vzdělávací program je zaměřen na otevřenou platformu Windows a je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s tabletem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Účastníci se naučí využívat existující vzdělávací obsah vytvořený platformu Windows a také základní postupy, jak tablet naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci tabletu do stávající školní infrastruktury.

Účastníci si s sebou přinesou vlastní tablet s platformou Windows.

Garantem kurzu je Ing. Zdeněk Matúš.

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně používat moderní typy počítačů (chromebooky) založených na online pracovním prostředí a na cloudových či virtualizačních technologiích. Účastníci budou umět nejen pracovat s chromebookem, ale hlavně se naučí aktivně využívat a v pedagogické praxi efektivně používat moderní online kancelářské a vzdělávací technologie tak, aby se sdílené online pracovní a vzdělávací prostředí stalo jejich hlavním technologickým prostředkem ve výchovně vzdělávacím procesu.

Absolventi vzdělávacího programu se naučí:

  • Ovládat a konfigurovat Chromebook
  • Pracovat s Chromebookem v online a offline režimu
  • Aktivně používat online kancelářské aplikace v pedagogické praxi
  • Efektivně využívat online výukové zdroje s důrazem na jejich vyhledávání
  • Komunikovat pomocí videohovorů Hangouts včetně sdílení souborů a pracovní plochy

Garantem kurzu je Mgr. Radovan Jansa.

Cílem vzdělávacího programu je zefektivnění manažerského výkonu ředitelů škol v oblasti pedagogické činnosti školy - zaměřeno na využívání ICT ve škole. Účastníci se seznámí s plánem evaluace a autoevaluace školy (zmapování aktuálního stavu využívání ICT ve škole a začlenění ICT do vzdělávání ve škole) a se zhodnocením učitele v rámci hospitačních hodin a zapojení ICT do výuky.

Vzdělávací program představuje účastníkům východiska, znalosti a zvládnutí dovedností pro řízení zpětné vazby v pedagogickém procesu v oblasti využívání ICT.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Mikošková

Kurz Vám rozšíří možnosti využití grafických programů. Je postaven na praktických zkušenostech a jeho cílem je šetřit uživatelům  při práci s grafickými programy sady Adobe čas a energii. Kurz je zaměřen na nástroje a postupy, které nejsou intuitivní a pro svou obtížnost jsou většinou obcházeny.

Garantem kurzu je Mgr. Petra Strnadová.

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s iPadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro iPad a také základní postupy, jak iPad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci iPadu do stávající školní infrastruktury.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu iPad v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro iPad. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít iPad jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení iPadu 1:1 pro žáky.

Garantem kurzu je Mgr. Libor Klubal.