Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách českého jazyka a literatury využít. Seznámí se s požadavky na kvalitní výukové programy, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu. Osvojí si různé možnosti využití Českého národního korpusu. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu.  Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin českého jazyka a literatury s využitím ICT.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Lorber.

Prostředkem k rozvoji kompetencí žáka může být vhodný výukový (digitální) materiál dobře zasazený do výuky. Tento kurz realizovaný jako blended learning odpovídá na otázky:

  • Jaké výukové objekty jsou efektivní?
  • Kde je najdete?
  • Jak je ve výuce použít?

Aby mohli účastníci sami vytvářet výukové objekty a sdílet je, dozvědí se kde, jak a za jakých podmínek je to možné.

 

Kurz je zaměřen na funkční využití ICT ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách německého jazyka využít. Získají přehled o dostupných výukových programech, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu při osvojování cizího jazyka. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů na Internetu, které se dají využít pro výuku německého jazyka. Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin německého jazyka s využitím ICT.

 

V kurzu se učitelé anglického jazyka připraví k využívání informačních technologií ve výuce cizího jazyka. Jednak si účastníci vybírají a porovnávají již hotové zdroje, materiály na internetu, jednak se naučí si tato interaktivní cvičení sami vytvářet v programu HotPotatoes (nebo jiném volně šiřitelném sw).

Kurz je zaměřen na funkční využití ICT ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách německého jazyka využít. Získají přehled o dostupných výukových programech, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu při osvojování cizího jazyka. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů na Internetu, které se dají využít pro výuku německého jazyka. Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin německého jazyka s využitím ICT.

Kurz je zaměřen na funkční využití ICT ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách německého jazyka využít. Získají přehled o dostupných výukových programech, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu při osvojování cizího jazyka. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů na Internetu, které se dají využít pro výuku německého jazyka. Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin německého jazyka s využitím ICT.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Lorber.

Prostředkem k rozvoji kompetencí žáka může být vhodný výukový (digitální) materiál dobře zasazený do výuky. Tento kurz realizovaný jako blended learning odpovídá na otázky:

  • Jaké výukové objekty jsou efektivní?
  • Kde je najdete?
  • Jak je ve výuce použít?

Aby mohli účastníci sami vytvářet výukové objekty a sdílet je, dozvědí se kde, jak a za jakých podmínek je to možné.

 

Prostředkem k rozvoji kompetencí žáka může být vhodný výukový (digitální) materiál dobře zasazený do výuky. Tento kurz realizovaný jako blended learning odpovídá na otázky:

  • Jaké výukové objekty jsou efektivní?
  • Kde je najdete?
  • Jak je ve výuce použít?

Aby mohli účastníci sami vytvářet výukové objekty a sdílet je, dozvědí se kde, jak a za jakých podmínek je to možné.