Akce proběhla 8.11.2018 v Ostravě pro 84 účastníků.

Od 8:00 h
ICT podpora školám v Moravskoslezském kraji a financování ICT v projektu Šablony (Blanka Kozáková)
Příklad dobré praxe ze školy - Inplace - video a marketing prakticky (Michal Adam)
Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO; síť krajských ICT metodiků (Pavel Pecník)
Interaktivní tabule a projektory jsou přežitek – argumenty došly! (Jan Wagner)
Bezpečnost jako důležitá digitální kompetence v evropském rámci DigComp (Jan Wagner)

Od 10:00 h
Děti a mládež online: bezpečnost ve školách (Roman Máca)
Zjištěné problémy v rámci bezpečnostních analýz IT infrastruktury na školách (Petr Nepustil a Anežka Balcarová)
S informační gramotností k vlastní bezpečnosti (Luděk Heinz)
Nám se to stát nemůže. Anebo ano? (Karel Klatovský)

Odpolední workshopy:
W1  Google odpoledne pro školy (Karel Moric a Libor Olbrich)
W2 Vyřešte to bezpečně, moderně, pro všechny a jednou pro vždy (Karel Klatovský)
W3 Začínáme s M boty, Next Lab - novinky (Helena Lazarová)
W4 Jevy, které ohrožují mládež v prostředí internetu (Roman Máca)
WI Individuální konzultace k projektu Šablony I resp. II (Blanka Kozáková)