Dopolední program (od 8:00 h)

 • Úvodní slovo náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje (Stanislav Folwarczny)
 • Kraje pro bezpečný internet (Jana Trombíková)
 • ICT podpora školám v Moravskoslezském kraji (Blanka Kozáková)
 • ORIGIN 2018 (soutěžící učitelé)
 • Hello Ruby – dobrodružné programování (Anna Brzáková)
 • Chytrý 3D tisk ve školách: představujeme YSoft be3D eDee (Petr Atanascev)

Od 10:00 h

 • Krátké zamyšlení nad vlivem technologií na lidskou společnost (Jan Toman)
 • Fenomén Arduino ve výuce (Oldřich Horáček a Jiří Sumbal)

Od 11:00 h

 • Aplikace Google pro výuku (nejen programování) (Radovan Jansa)
 • Robotika ve výuce (Hanuš Horák)
 • Digitální dovednosti učitelů – stále více nároků (Ondřej Neumajer)
 • Komplexní - tvořivé - informatické: Má to smysl? (Bořivoj Brdička)
 • Jarní školní novinky od Microsoftu (Karel Klatovský)

Odpolední workshopy (od 13:00 h)

 • W1 Odpoledne s Google (Petr Caloň a Radovan Jansa)
 • W2 Programování je opravdu pro každého (Miroslav Dvořák a Karel Klatovský) a Jak na úspěšné zavedení 3D tisku do výuky (Petr Atanascev)
 • W3 Robotika na základní a střední škole (Patrik Kavecký a Libor Klubal) a Začátky programování na ZŠ (Helena Lazarová)
 • W4 Programujeme v Pythone - ukážky úloh zo strednej školy (Peter Kučera)
 • W5 Roboti napříč předměty (Eva Fanfulová)