V 16 h prezenčního kurzu se seznámíte se základy programování věcí a internetu věcí prostřednictvím platformy Arduino. Účastníci si sami prakticky vyzkouší propojování mikropočítače s elektronickými součástkami i s přídavnými moduly, tvorbu jednoduchých programů pro obsluhu vstupů a výstupů i komunikaci jednotlivých zařízení mezi sebou. Na základě vlastních zkušeností získají základní přehled o problematice programování věcí a internetu věcí a seznámí se s metodikou zavádění těchto oblastí do výuky a zájmové činnosti žáků.