Vzdělávací akce nabízí maximální využití možností počítačů, internetu a multimédií pro přípravu zajímavých výukových hodin a laboratorních prací z chemie. Vizualizace chemických vzorců, rovnic a chemických aparatur je všeobecně známá. Setkáváme se s ní v každé publikaci s chemickou tématikou. Volně šiřitelný program ChemSketch nám umožní proniknout do tajů tvorby těchto materiálů. V kurzu se naučíme základy práce s tímto programem, efektivní vytváření vzorců, rovnic, chemických aparatur i převádění vzorců do 3D zobrazení. Tyto postupy vedou k zatraktivnění přírodních věd pro žáky a rozvíjí jejich přirozenou potřebu objevovat a zkoumat svět kolem sebe. Důraz je kladen na zvýšení dovedností při práci s tabletem/iPadem.

Garantem kurzu je Mgr. Iveta Bulawová