Prostředkem k rozvoji kompetencí žáka může být vhodný výukový (digitální) materiál dobře zasazený do výuky. Tento kurz realizovaný jako blended learning odpovídá na otázky:

  • Jaké výukové objekty jsou efektivní?
  • Kde je najdete?
  • Jak je ve výuce použít?

Aby mohli účastníci sami vytvářet výukové objekty a sdílet je, dozvědí se kde, jak a za jakých podmínek je to možné.

Odbornými garanty v kurzu podle jednotlivých předmětů jsou Mgr. Eva Bartoňová (M), Mgr. Iveta Bulawová (CH), Mgr. Martina Lubojacká (Bi), Mgr. Andrea Rušarová (AJ), PhDr. Jan Valeček (AJ) a PaedDr. Jana Vejpustková (F).