Vzdělávací akce je určena koordinátorům a metodikům ICT. Účastníci získají další vědomosti a dovednosti potřebné pro svou manažerskou práci. Výstupem je především orientace v právních normách týkajících se ICT, využití ICT při komunikaci, znalost tvorby dokumentů (plán ICT s podporou evaluačního nástroj Profil Škola21), vysvětlení významu kooperace ředitele a koordinátora ICT při realizaci vlastního ŠVP.