Seminář, na kterém se dozvíte jaké jsou možnosti využití aplikace MS Excel pro řešení příkladů z finanční matematiky, a to jak přímo ve výuce, tak pro svou potřebu kontroly řešení a vytváření vlastních příkladů. Zejména je vhodné pro propojení s úvodem do finanční gramotnosti žáků.

Přehled prezenční části:

1. Opakování potřebných obecných dovedností v MS Excel.

2. Řešení příkladů z učebnice pro ZŠ pomocí MS Ecxel (výnos aktiva, míra výnosu aktiva, roční míra inflace a reálný výdělek, pasiva, porovnání různých způsobů spoření).

3. Řešení příkladů pro střední školy pomocí MS Excel (složené úrokování – různé možnosti výpočtu, vklad, splátky).

4. Funkce MS Excel pro finanční matematiku (funkce pro budoucí hodnotu vkladu, výšku splátky, úrokové míry, apod., využití nástrojů citlivostní analýzy.