Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro daný typ tabletu. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít tablet jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení tabletu 1:1 pro žáky.

Vzdělávací program přináší účastníkům možnost začít aktivně využívat tablet a jeho vzdělávací funkce ve výuce. Program je sestaven přímo na míru podmínkám českých škol. Je zaměřen na využití tabletu jako nnástroje učitele a na využití existujícícho výukového obsahu. Část kurzu je také věnována možnostem napojení tabletu na školní infrastrukturu, propojení s cloudovými úložišti a možnosti využití materiálů původně vytvořených pro stolní PC.

Garantem kurzu je Mgr. Martin Vonášek