Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně používat moderní typy počítačů (chromebooky) založených na online pracovním prostředí a na cloudových či virtualizačních technologiích. Účastníci budou umět nejen pracovat s chromebookem, ale hlavně se naučí aktivně využívat a v pedagogické praxi efektivně používat moderní online kancelářské a vzdělávací technologie tak, aby se sdílené online pracovní a vzdělávací prostředí stalo jejich hlavním technologickým prostředkem ve výchovně vzdělávacím procesu.

Absolventi vzdělávacího programu se naučí:

  • Ovládat a konfigurovat Chromebook
  • Pracovat s Chromebookem v online a offline režimu
  • Aktivně používat online kancelářské aplikace v pedagogické praxi
  • Efektivně využívat online výukové zdroje s důrazem na jejich vyhledávání
  • Komunikovat pomocí videohovorů Hangouts včetně sdílení souborů a pracovní plochy

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce v online prostředí s využitím moderních, online zaměřených počítačů (chromebooků). Účastníci se naučí nejen ovládat a konfigurovat chromebooky, ale hlavně pracovat v online prostředí zaměřeném na efektivní a účinnou práci, spolupráci a sdílení informací, a to jak z pohledu "učitel - učitel", tak i "učitel - žák".

Na chromeboocích se rovněž naučí aktivně používat online vzdělávací materiály a multimediální obsah a dokáží jej na internetu efektivně vyhledávat. Osvojí si rovněž nabídku online vzdělávacích aplikací, které si mohou snadno nainstalovat do svého počítače.

Protože nedílnou součástí moderního vzdělávání jsou také videokoference, součástí vzdělávací akce bude zvládnutí této problematiky - posluchači se naučí vytvářet videokonference, připojovat do ní další účastníky, sdílet soubory a hlavně využívat tyto možnosti v pedagogické praxi (např. zkoušení dlouhodobě nemocných žáků).

Všechny prakticé dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí a budou uplatnitelné také u konkurenčních platforem.

Součástí kurzu je i e-learningová část, ve které účastníci formou videokonferencí Hangouts mohou konzultovat vlastní postřehy z aktivního využívání online prostředí či vyřešit problémy s používáním tohoto prostředí na jejich pracovištích.

Garantem kurzu je Mgr. Radovan Jansa.