Online vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních a středních škol je realizován v nástroji Google Hangouts. Všechny praktické dovednosti účastníků jsou založeny na modelových situacích školního prostředí, na práci v administrátorské konzoli Google Apps for Education. V kurzu bude také představena aplikace, která umožňuje provádět administrátorské operace hromadně pomocí příkazové řádky a vede tak k efektivní práci pro podporu edukačního prostředí školy. Účastníci vedou vzájemnou diskusi, ve které sdílejí své zkušenosti s administrací Google Apps, postupech či organizaci uživatelů, aplikací a zařízení, proběhnou také konzultace problémů a návrhy jejich řešení. Konzultace mohou probíhat pomocí online videokonference Google Hangouts, případně e-mailem mezi 1. a 2. sezeními kurzu.