Účastníci tohoto vzdělávacího programu si prakticky vyzkouší publikaci vlastních studijních materiálů, zakládání diskusních fór, anket, chatování, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu on-line testů. Získají základní dovednosti pro řízení výuky pomocí LMS.

Garantem kurzu je Ing. Marta Slawinská.