Cílem kurzu je pomoci učitelům udržovat krok se současnou vědou a technologiemi, zatraktivnit výuku fyziky na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky, aby nebyli jen pasivními posluchači. Kurz nabízí možnost seznámit se s využitím ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách od hledání informací, ověřování znalostí, zpracování naměřených dat až po simulaci fyzikálních dějů a práci s virtuálními a vzdálenými laboratořemi. Účastníci se naučí začleňovat tyto aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet počítačem podporované fyzikální experimenty. Důležitým prvkem kurzu je stimulování komplexního pohledu na obor fyzika, a to aplikací fyziky v různých oblastech lidské činnosti.

Garantem kurzu je Mgr. Vlastimil Charvát