Program:
08:00 h
Vzdělávací aktivity KVIC v oblasti ICT a Šablony (Blanka Kozáková, KVIC)
Soutěž TOPíK (pedagogičtí pracovníci ze škol MSK)
Etwinning - on line spolupráce mezi školami (Martina Baseggio, DZS)
Projekt MAPLE (Libor Olbrich, PrimMat a Euroface Consulting)
O vítězném projektu Schoolweb (Radovan Jansa, Gymnázium a SOŠ Nový Jičín)

10:30 h
Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií (Ondřej Neumajer, PedF UK)
ICT a inkluze, jak se to rýmuje... (Janek Wagner)
Novinky Microsoft pro školní rok 2016/2017 (Karel Klatovský, Microsoft).
Informační systém Edookit (Lukáš Jakubíček, Edookit)
Moje digitální stopa a moje soukromí (Jan Kolouch, CesNet)


Od 13:00 h do 16:00 h:
W1 Odpoledne s Google pro školy (Radovan Jansa, GEG Novojičínsko; Karel Moric GEG My jsme
Ludgeřovice)
W2 Digitální nástroje pro práci s žáky s SVP (Jiří Menšík, PETIT; Lukáš Jakubíček Edookit; Petr
Slípek, DOSLI)
W3 Koutek bezpečí (jak zabezpečit školní wi-fi a svá mobilní zařízení) (Rudolf Šída, HPE Aruba; Jan
Kolouch, CesNet)
W4 Efektivní správa vašich zařízení a aplikace pro školství (Karel Klatovský, Microsoft)