Frekventanti kurzu získají ucelený přehled o využití ICT v matematice a o jejích aspektech při zavedení do výuky. Seznámí se s vhodným sw pro výuku matematiky pro ZŠ a SŠ (komerčního i free sw) a zdroji výukových objektů pro matematiku na Internetu. Výbornou pomůckou pro učitele bude i referenční seznam českých a zahraničních portálů s výukovými materiály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty.

Garantem kurzu je Mgr. Jan Šustek