Vzdělávací program v sobě spojuje teoretickou výuku, praktickou výuku pomocí kancelářského balíku LibreOffice, příklady dobré praxe a vzájemné učení. Součásti jsou teoretická východiska využití tohoto řešení, ukázky praktického ovládání aplikace, ale i ukázky implementace s důrazem na pedagogickou praxi a využití v jiných předmětech než informatika, k tomuto cíli bude směřovat i e-learning.

Garantem kurzu je Mgr. Libor Olbrich