Ve vzdělávacím programu se účastníci seznámí s postupem rozpracování logického rámce do jednotlivých činností a jejich zadání do vhodného software pro řízení projektu. V prezenční části kurzu pracují s lokální aplikací Microsoft Project, v e-learningu pracují v online aplikaci Office 365 Project.

Garantem kurzu je Mgr. Blanka Kozáková