V tomto vzdělávacím programu se seznámíte se základy programování ve Scratch. Uživatelsky přívětivé prostředí je možné využít při práci s žáky prvního a druhého stupně ZŠ. Jako účastníci si prakticky vyzkoušíte tvorbu jednoduchých programů pro využití ve výuce. Na základě vlastních zkušeností získáte základní přehled o problematice algoritmizace a programování v kontextu dnešní školy a seznámíte se s metodikou zavádění těchto oblastí do výuky na základní škole a v zájmové činnosti žáků.