Vzdělávací program je zaměřen na otevřenou platformu Windows a je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s tabletem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Účastníci se naučí využívat existující vzdělávací obsah vytvořený platformu Windows a také základní postupy, jak tablet naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci tabletu do stávající školní infrastruktury.

Účastníci si s sebou přinesou vlastní tablet s platformou Windows.

Garantem kurzu je Ing. Zdeněk Matúš.