Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s iPadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro iPad a také základní postupy, jak iPad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci iPadu do stávající školní infrastruktury.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu iPad v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro iPad. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít iPad jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení iPadu 1:1 pro žáky.

Garantem kurzu je Mgr. Libor Klubal.