V kurzu objevíte výhody dynamické geometrie vyučované pomocí software GeoGebra. Seznámíte se s programem GeoGebra coby prostředkem pro názorné ukázky řešení geometrických i algebraických úloh, který podporuje rozvoj kreativity žáků. Jde o freeware vysoké profesionální kvality s širokými možnostmi využití pro učitele i žáky. Tento program je rozšířený zejména v západní Evropě. Podmínkou absolvování kurzu je absolvování celé prezenční části a zpracování úkolů z e-learningu.

Garantem kurzu je Mgr. Tomáš Kopec.