Vzdělávací akce nabízí maximální využití možností počítačů, internetu a multimedií pro přípravu zajímavých výukových hodin a laboratorních prací z chemie. Možnosti vyhledávání a analyzování nejnovějších informací z oboru vedou k zatraktivnění přírodních věd pro žáky a učitele a rozvíjí jejich přirozenou potřebu objevovat a zkoumat svět kolem sebe.

 

Vzdělávací akce rozšiřuje technické kompetence učitele přírodovědných předmětů, mapuje dostupné nástroje pro moderní postupy ve smyslu začlenění ICT do výuky. Při práci jsou využity zejména volně šiřitelné programy. Vzdělávací akce nabízí přehled informačních zdrojů a zvýšení dovedností při práci s ICT při přípravě tematického bloku. Velký důraz je kladen na zvýšení a prohloubení dovedností  při práci s ICT např. s novinkami na trhu digitálních měřících sestav. Zajímavým prvkem je i jeho vazba na průřezové téma environmentální výchova.