8. Výukové zdroje na internetu a vlastní tvorba DUM pro interaktivní výuku, (rozsah 10 h prezenčně, 20 h e-learning).

Cílem této vzdělávací části je získat základní přehled mezi:
· českými i zahraničními portály;
· zdroji interaktivních výukových objektů;
· seznámit se základními pravidly tvorby a využití DUM zejména z hlediska obsahu, grafiky,
autorského zákona, využití otevřených galerií, licence Creative Commons a vlastní prezentace ve vyučovacích hodinách.

Lektorky kurzu - Mgr. Martina Körberová, Mgr. Kristina Musilová