3. Využití počítače ve vzdělávacím procesu (rozsah 5 h prezenčně [1 h stáž], 4 h e-learning).

Účastníci studia se seznámí s kvalitními výukovými programy, s vhodnými českými i zahraničními portály, metodikami práce s interaktivními výukovými objekty. Získají dovednost vhodně tento výukový software nebo volně šiřitelné DUMy zařazovat do vyučovacích hodin a motivovat ostatní učitele k jejich využití v těchto vzdělávacích oblastech:
· Člověk a příroda (zeměpis, chemie, fyzika, biologie a přírodopis).

Lektoři kurzu - Mgr. Radovan Jansa, Mgr. Martina Veřmiřovská