Online vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních a středních škol je realizován v nástroji Google Hangouts. Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce s aplikací Google Hangouts. Účastnicí se naučí efektivně spolupracovat a komunikovat prostřednictvím videokonferenčních technologií a projdou všechny možnosti jejich využití v edukačním procesu. Zaměří se jak na využití pro vlastní práci učitele se žáky (nové dovednosti, dlouhodobá nemoc, stáž mimo školu), tak na využití vedením školy a pedagogického sboru (rychlá porada, zahraniční stáž).