Online vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních a středních škol je realizován v nástroji Google Hangouts. Všechny praktické dovednosti účastníků jsou založeny na modelových situacích školního prostředí, pro které účastníci vypracují úkoly v prostředí aplikace Google Disk a také budou mít účastníci možnost online konzultovat témata týkající se Google Disku v edukačním procesu.