Online vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních a středních škol je realizován v nástroji Google Hangouts. Je založen na vysvětlení principu fungování aplikace Google Classroom jako možné formy Learning Management System a na praktických postupech a aktivitách, které učitelům pomohou zrychlit a zefektivnit zadávání, monitoring a zpětnou vazbu zadaných úkolů a seminárních prací.