Kvalitně zpracovaný text neznamená jen grafickou úroveň, ale zejména typograficky správné zvládnutí všech „vychytávek“ normy ČSN 01 69110:2007. Korektně uváděné tituly, zkratky, číselné hodnoty a další detaily vám pomůže zvládnout tento kurz. A to zejména s maximální mírou využití služeb počítače, který část těchto úkolů zvládá. Vaše správné používání typografických pravidel bude dobrým příkladem i pro vaše žáky.