Učitel jako garant vzdělávání žáků je v současné době vystaven silným tlakům z mnoha oblastí. Podle modelu TPCK můžeme konstatovat, že se musí neustále vzdělávat v pedagogických, technologických a předmětových oblastech. Teprve průnik těchto oblastí vede ke komplexnějšímu přístupu ke vzdělávání. Šíře současných poznatků v jednotlivých oblastech je tak různorodá, že jedinec není schopen postihnout jednotlivé metodické možnost, i natož je realizovat v praxi. Je proto nutné budovat komunitu učitelů, kteří budou svým aktivním přístupem v síti sdílet své zkušenosti a vzájemně tak ovlivňovat vzdělávací proces. Tvorba virtuální sborovny představuje první krok, následuje vytváření obsahů a jejich aktualizace s ohledem na trendy v oblasti vzdělávání. To vše, tedy praktickou i teoretickou základnu, získává účastník v rámci vzdělávací aktivity formou workshopů a diskuzí. Cílem těchto workshopů je definování funkce školního „knihovníka“, který bude schopen motivovat ostatní kolegy ve své škole svým příkladem k zapojení se. Konečným produktem je tedy vytvoření vlastní virtuální sborovny ve škole účastníka, motivace kolegů a systematické budování dovedností a schopností jak kolegům poradit – tj. na co/koho je odkázat, kde je možné získat další informace a jak budovat své osobní vzdělávací prostředí.