V tomto kurzu se seznámíte s využití online aplikací a informačních zdrojů ve výuce zeměpisu. Ukážeme si, jak využívat různé typy online aplikací (videoportál YouTube), výukových zdrojů (MOOC kurzy zaměřené na zeměpis) a mobilních aplikací pro obohacení výuky zeměpisu. Z kurzu odejdete se zajímavým výukovým materiálem