Vzdělávací program v sobě zahrnuje teoretické poznatky z oblasti tvorby webových stránek, využití SQL databází a programování webových aplikací i praktickou činnost v těchto oblastech. Stěžejní metodou práce je praktická činnost – tvorba dynamických webových stránek s využitím příslušného software pod vedením lektora doplňovaná plněním elearningových úkolů kontrolovaných lektorem. Při volbě vhodných softwarových nástrojů se výuka zaměřuje zejména na bezplatné programy.