Předmět se zabývá přípravou a řízením projektů s důrazem na vysvětlení pracovních postupů a potřebných metod tak, aby absolventi byli schopni projekty přímo vytvářet, řídit a realizovat. Metodologie projektů a projektového řízení je zde ukázkově aplikována do prostředí školy. Podrobně jsou témata vysvětlena na příkladech.