V tomto prostředí škola předává informace o evaluaci školy (vstupní a výstupní evaluační zpráva). Evaluace je prováděna pomocí nástroje Škola21.