Anotace kurzu

Mentoring těží ze silných stránek učitele, funguje na základě kolegiálního vztahu učitele a mentora a směřuje ke zvyšování pedagogických kompetencí učitele.

Zveme Vás na pracovní dílnu, která je tentokrát zaměřena na oblast podpory profesního rozvoje učitele, na jeho profesní i osobnostní rozvoj a na průběžnou reflexi jeho práce. Nabízí Vám mentorskou podporu, tzn. náhled a konkrétní postupy, jak řešit např. obtížné pedagogické, výchovně - vzdělávací situace (např. práce s  problémovým žákem, motivace žáků, zvládání nekázně), i podporu při  zavádění nových metod a forem práce do výuky apod.

Garantem kurzu je