Cílem stáže je zvýšit kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

Účastníci stáží:

  • se seznámí s prostředím jiné školy
  • sdílejí si vzájemné zkušenosti v řídící práci

Získané zkušenosti účastníci využijí ve vlastní manažerské praxi, při odborném a personální rozvoji svých podřízených, při sdílení zkušeností s manažery z jiných škol i s nadřízeným pracovníky.

Garantem kurzu je PaedDr. Tomáš Bouda.