Po absolvování kurzu by měl pedagog získat schopnosti pro tvořivé využívání základních počítačových dovedností a existujících programů k vytvoření vlastních příprav pro smysluplné využití ICT při výuce žáků věkové kategorie do 11 let.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Salamonová