V posledních letech se výrazně zvýšila penetrace digitálních kamer i dalších zařízení pro tvorbu videa ve školách i mezi dětmi v domácnostech. Nabízený kurz na tuto skutečnost reaguje a jeho cílem je prostřednictvím vyškolených učitelů zvýšit úroveň dovednosti dětí při práci s multimediální technikou (MMT)

Co je obsahem: Užití MMT při přípravě a realizaci výuky – práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce s programy pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy.

Co s sebou: dobrou náladu a chuť ke kreativní práci.

Co si odnesu: znalosti a dovednosti, inspiraci pro další práci s žáky.

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova, další vzdělávací oblasti (jako téma pro multimediální projekt).

Forma: přednáška kombinovaná s pracovní dílnou.

Garantem kurzu je Mgr. Jiří Štěpán