Účastníci se seznámí s již hotovými zdroji materiálů na internetu, naučí se si tyto materiály sami vytvořit. Kromě speciálních programů určených k tvorbě interaktivních cvičení (např. HotPotatoes) mohou vyučující používat i běžné programy (např. textový editor), a to jak při přípravě učebních bloků, testů, webových stránek, tak k opravě písemných prací či přímo ve výuce s žáky. Nedílnou součástí je i seznámení s možnostmi on-line komunikace a systémy řízení výuky.

Garantem kurzu je Mgr.Lucie Adamusová