Kurz je zaměřen na funkční využití ICT ve výuce německého jazyka na základních a středních školách. Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách německého jazyka využít. Získají přehled o dostupných výukových programech, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu při osvojování cizího jazyka. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů na Internetu, které se dají využít pro výuku německého jazyka. Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin německého jazyka s využitím ICT.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Lorber.