Účastníci kurzu se seznámí s výukovým softwarem, který můžou v hodinách českého jazyka a literatury využít. Seznámí se s požadavky na kvalitní výukové programy, získají dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu. Osvojí si různé možnosti využití Českého národního korpusu. Seznámí se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu.  Získají zkušenosti pro přípravu vlastních hodin českého jazyka a literatury s využitím ICT.

Garantem kurzu je Mgr. Jana Lorber.