Cílem kurzu je pomoci učitelům udržovat krok se současnou vědou a technologiemi, zatraktivnit výuku na školách a zapojit do vzdělávacího procesu samotné žáky, aby nebyli jen pasivními posluchači. Kurz nabízí možnost seznámit se s využitím ICT ve výuce na základních a středních školách od hledání informací, ověřování znalostí, zpracování dat až po komunikaci. Účastníci se naučí začleňovat tyto aplikace do výuky a kriticky posoudit kvalitu daných aplikací. Učitelé mají možnost prakticky si vyzkoušet práci v cloud computingu v různých oblastech lidské činnosti.

Garantem kurzu je Mgr. Libor Olbrich